Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@goheppie.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Identiteit ondernemer

Naam: Centaur RTD Interational BV, Goheppie 

Adres: Frederik Hendriklaan 89, 5212 BC ’s-Hertogenbosch

Telefoon: 0615119762, bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:00

Mail: Info@goheppie.nl

Kvk nummer: 63042665

Btw-identificatienummer: NL855068863B01

 

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
Naam: Centaur RTD Interational BV, Goheppie 

Adres: Frederik Hendriklaan 89, 5212 BC ’s-Hertogenbosch

Telefoon: 0615119762

Mai: Info@goheppie.nl

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

  

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                      — Bestelnummer :

 

 

 

  

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

  

— Naam/Namen consument(en)

 

  

— Adres consument(en) :

 

  

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

  

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

  

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

  

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.